J&A

Strategia
Zabezpieczenie
Transparentność


ROZPOCZNIJ
J&A Corporate Advisory Sp. z o.o.
  hello@corporateadvisory.pl
  516 858 181      531 901 103

NASZA OFERTA

 

Nasze projekty doradcze rozpoczynają się od poznania Twojego przedsiębiorstwa. Tym samym, w celu sporządzenia dla Ciebie właściwej oferty poświęć co najwyżej kilkanaście minut na wypełnienie wstępnego kwestionariusza bądź po prostu skontaktuj się z nami.

Niezależnie od projektów doradczych możemy zaproponować profesjonalną obsługę księgową w bardzo konkurencyjnych cenach, produkty polegające na optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (firma bez ZUS w Polsce bez stałych opłat) z jednoczesnym oddzieleniem i zabezpieczeniem majątku osobistego od majątku przedsiębiorstwa, a także zabezpieczeniem swojej przyszłości. Nadto chętnie kupimy od Ciebie faktury wystawione maksymalnie do 20 miesięcy wstecz na rzecz Twoich kontrahentów, które to zostały przez nich zapłacone ale po terminie.

Za świadczone przez nas usługi akceptujemy płatność w PLN, EUR, USD oraz w Bitcoinie.

 

Firma bez ZUS’u w Polsce bez stałych opłat

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego albo dopiero zamierzasz rozpoczęcie prowadzenia działalności lub realizacji przedsięwzięcie start-up’owego i uciążliwymi dla Ciebie są koszty związane z odprowadzaniem składek do ZUS - ten produkt jest właśnie dla Ciebie. Posiadamy rozwiązania niemalże dla każdej branży.

Dzięki naszym rozwiązaniom:

 • przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej uwolnisz się w całości lub w znacznej części od opłacania stałych składek do ZUS (obecnie wynoszących 1172,56 zł miesięcznie, jednak z roku na rok wysokość składek rośnie), dzięki czemu na samym ZUS’ie zaoszczędzisz nawet do 14 070,72 zł rocznie,
 • zachowasz staż pracy i publiczną ochronę zdrowotną w NFZ (tak jak przy umowie o pracę czy prowadzeniu działalności gospodarczej),
 • zabezpieczysz majątek osobisty na wypadek niewypłacalności swojego przedsiębiorstwa,
 • zaplanujesz sukcesję swojego przedsiębiorstwa na rzecz swoich bliskich,
 • zachowasz ciągłość swojego przedsiębiorstwa i unikniesz jego „paraliżu” na wypadek ciężkiej choroby lub śmierci,
 • zoptymalizujesz pozostałe koszty prowadzenia swojego przedsiębiorstwa, a także dowiesz się jak zoptymalizować podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) do 9%,
 • zwiększy się znaczenie Twojej firmy w obrocie gospodarczym,
 • będziesz mógł zadbać o swoją przyszłość i przyszłość swoich bliskich.

Nasze rozwiązania nie wiążą się w żaden sposób z zakładaniem firmy poza granicami Polski, zatrudnieniem za granicą (np. w Czechach lub Słowacji), zwiększeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) czy od osób prawnych (CIT), obowiązkiem zawarcia innych umów na świadczenie usług na rzecz Twojej firmy czy też koniecznością zakupu jakiegokolwiek produktu finansowego, a przede wszystkim nie wiążą się z koniecznością ponoszenia stałych opłat za wdrożenie naszych rozwiązań w Twoim przedsiębiorstwie.

Koszt naszej usługi wynosi 3500 zł netto + VAT. Kwota ta może ulec zmniejszeniu, jeżeli nie będzie konieczności wdrażania wszystkich naszych rozwiązań. Istnieje możliwość płatności w ratach. Zwrot twojej inwestycji w nasz produkt zwraca się już po kilku miesiącach. Wiele korzyści, a płacisz tylko raz i zyskujesz rozwiązania na stałe.

Nasze rozwiązania są w pełni zgodne z prawem, a organy administracji publicznej ich nie kwestionują. Dajemy gwarancję na należyte wykonanie naszych usług. Jedynie co musisz zrobić to ponieść koszt w związku ze wdrożeniem naszych rozwiązań, który z reguły wynosi jedynie 380 zł, przejść na tzw. „pełną księgowość” oraz poświęcić na prowadzenie swojej działalności maksymalnie 1 godzinę więcej w danym miesiącu.

Nasz produkt obejmuje:

 • ogólną analizę aktualnej sytuacji prawno-finansowej Twojego przedsiębiorstwa;
 • plan działania określający krok-po-kroku wdrożenie naszych rozwiązań (przygotowany indywidualnie dla Twojej firmy);
 • przygotowanie projektu wszelkich niezbędnych dokumentów statutowych, rejestrowych oraz projektu umów pod Twoje przedsiębiorstwo;
 • doradztwo, wsparcie i pomoc przy wdrażaniu naszych rozwiązań;
 • opracowania fachowe, które mogą Ci się przydać przy odpowiedzialnym i profesjonalnym prowadzeniu przedsiębiorstwa,
 • poradę jak można podwyższyć bez wkładów (gotówkowego lub rzeczowego, czyli aportu) kapitał zakładowy w Twoim przedsiębiorstwie o dowolną kwotę (np. do 1 mln złotych), oraz
 • gwarancję na świadczoną przez nas usługę.


Brzmi interesująco? To teraz pomyśl, co mógłbyś zrobić z pieniędzmi, które co miesiąc płacisz do ZUS’u? w 2017 r. rocznie do ZUS wpłacisz 14 070,72 zł. Zamiast tego odkładając co miesiąc choćby 1000 zł na konto oszczędnościowe lub lokatę w jakimkolwiek banku, która będzie oprocentowana w wysokości 3% w skali roku, to po 30 latach od wpłaconej łącznie kwoty 360 000 zł będziesz miał swoją prywatną emeryturę w wysokości 530 197 zł (wskazana kwota jest już po uwzględnieniu i odliczeniu podatku dochodowego). Wpłacając natomiast średnio 1200 zł miesięcznie do ZUS (składki z roku na rok rosną) po osiągnięciu wieku emerytalnego Twoja emerytura jako przedsiębiorcy wyniesie ok. 1000 zł miesięcznie, czyli ze wpłacanych składkach do ZUS (w zaokrągleniu wynoszących 1200 zł miesięcznie) przez 30 lat, wpłacisz łącznie 432 000 zł, z czego – zakładając, że pożyjesz do 100 lat – otrzymasz łącznie 420 000 zł (w przypadku kobiet po przekroczeniu wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat) albo 396 400 zł (w przypadku mężczyzn po przekroczeniu wieku emerytalnego wynoszącego 67 lat). Widzisz różnicę? Pewności, że w ogóle emeryturę otrzymasz nie ma. Jeżeli ją dostaniesz, to będzie ona wypłacana z miesiąca na miesiąc. Tak więc, do Ciebie należy decyzja czy przeznaczysz te pieniądze na zabezpieczenie swojej przyszłości, swojej rodziny, czy też na rozwój swojej firmy, inne inwestycje czy podróż dookoła świata. Nadto nie będziesz musiał czekać z miesiąca na miesiąc, żeby dostać swoje pieniądze.

Pamiętaj o tym, że prowadząc działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w formie spółki cywilnej czy też np. spółki jawnej – za zobowiązania (długi) Twojego przedsiębiorstwa odpowiadasz całym swoim majątkiem osobistym (domem rodzinnym, samochodem itd.). Dzięki naszym rozwiązaniom, poza optymalizacją kosztów związanych ze składkami do ZUS możesz zabezpieczyć także swój majątek osobisty. Jeżeli więc, Twoja działalność związana jest z ryzykiem (np. finansujesz się za pomocą kredytu obrotowego) i istnieje ryzyko utraty płynności finansowej i doprowadzenia się do niewypłacalności – nasze rozwiązanie jest dla Ciebie.

Bądź świadomy, działaj rozsądnie. Nasze rozwiązania są w pełni legalne, etyczne i moralne. Minimalizowanie zobowiązań publicznoprawnych (składki do ZUS, podatki) przy wykorzystaniu różnego rodzaju zwolnień czy ulg, skoro ustawodawca je przewidział i wprowadził – nie jest niczym niemoralnym czy też bezprawnym. Pamiętaj, że nie ma niczego groźnego w takim organizowaniu swoich spraw, żeby utrzymać koszty prowadzenia swojej działalności gospodarczej na jak najniższym poziomie. Robią to inni i robią dobrze, ponieważ nikt nie jest zobowiązany, aby płacić więcej niż wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pamiętaj, że składki do ZUS oraz inne obciążenia publicznoprawne są narzuconym przez Państwo wymuszeniem, a nie dobrowolnymi datkami. Dlatego możesz swoje sprawy ułożyć tak, że Twoje koszty związane z prowadzeniem działalności będą tak niskie, jak to tylko możliwe. Nie musisz wybierać takiego wzorca prowadzenia działalności gospodarczej, w którym Państwo dostanie najwięcej.

Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami.

Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli wydaje Ci się, że koszty przejścia w Twojej firmie na tzw. „pełną księgowość” będą znaczne to wyjaśniamy – nie będą. Jeżeli chcesz mieć profesjonalnie prowadzoną księgowość w bardzo konkurencyjnych cenach, w tym jednocześnie ewentualnie być informowany o zagrożeniach związanych z utratą płynności finansowej – zobacz naszą ofertę na prowadzenie księgowości poniżej.

 

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Na rynku wyróżniamy się doświadczeniem w obsłudze księgowości spółek prawa handlowego oraz bardzo konkurencyjnymi cenami tzw. „pełnej księgowości”. Usługi świadczone są kompleksowo przez licencjonowanego księgowego z wieloletnim doświadczeniem. Zapewniamy obsługę w zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych jest ubezpieczone.  

Cennik usług :

  Ryczałt ewidencjonowany bez VAT
Dotyczy Ilość dokumentów Cena netto
Jednoosobowych Działalności Gospodarczych do 10 dokumentów księgowych

30 zł miesięcznie

od 11 do 50 dokumentów księgowych

50 zł miesięcznie

więcej niż 50 dokumentów księgowych

90 zł miesięcznie

  Ryczałt ewidencjonowany z VAT
Dotyczy Ilość dokumentów Cena netto
Jednoosobowych Działalności Gospodarczych do 10 dokumentów księgowych

40 zł miesięcznie

od 11 do 50 dokumentów księgowych

70 zł miesięcznie

od 51 do 100 dokumentów księgowych

150 zł miesięcznie

od 101 do 150 dokumentów księgowych

200 zł miesięcznie

od 151 do 200 dokumentów księgowych

250 zł miesięcznie

więcej niż 200 dokumentów księgowych

do uzgodnienia

  Księga przychodów i rozchodów bez VAT
Dotyczy Ilość dokumentów Cena netto

Jednoosobowych Działalności Gospodarczych

Spółek cywilnych

Spółek jawnych

Spółek partnerskich

do 10 dokumentów księgowych

50 zł miesięcznie

od 11 do 50 dokumentów księgowych

80 zł miesięcznie

od 51 do 100 dokumentów księgowych

150 zł miesięcznie

od 101 do 150 dokumentów księgowych

220 zł miesięcznie

od 151 do 200 dokumentów księgowych

270 zł miesięcznie

więcej niż 200 dokumentów księgowych

do uzgodnienia

  Księga przychodów i rozchodów z VAT
Dotyczy Ilość dokumentów Cena netto

Jednoosobowych Działalności Gospodarczych

Spółek cywilnych

Spółek jawnych

Spółek partnerskich

do 10 dokumentów księgowych

65 zł miesięcznie

od 11 do 50 dokumentów księgowych

100 zł miesięcznie

od 51 do 100 dokumentów księgowych

200 zł miesięcznie

od 101 do 150 dokumentów księgowych

260 zł miesięcznie

od 151 do 200 dokumentów księgowych

450 zł miesięcznie

więcej niż 200 dokumentów księgowych

do uzgodnienia

  Księgi handlowe (tzw. „pełna księgowość”)
Dotyczy Ilość dokumentów Cena netto

Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółek akcyjnych

Spółek komandytowych

Spółek komandytowo-akcyjnych

innych podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w formie osoby prawnej;

 

ewentualnie także:

Jednoosobowych Działalności Gospodarczych

Spółek cywilnych

Spółek jawnych

Spółek partnerskich

do 10 dokumentów księgowych

250 zł miesięcznie

od 11 do 50 dokumentów księgowych

390 zł miesięcznie

od 51 do 100 dokumentów księgowych

500 zł miesięcznie

od 101 do 150 dokumentów księgowych

650 zł miesięcznie

od 151 do 200 dokumentów księgowych

800 zł miesięcznie

więcej niż 200 dokumentów księgowych

do uzgodnienia


Cena prowadzenia tzw. „pełnej księgowości” obejmuje także sporządzanie raz w roku obowiązkowego sprawozdania finansowego.

Prowadzimy także obsługę księgową dla Spółdzielni, Fundacji, Stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych. w zależności od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej takiego podmiotu cena usług księgowości pozostaje do uzgodnienia indywidualnie, przy czym ceny w tym wypadku zaczynają się od 100 zł netto miesięcznie.

Nadto zajmujemy się wyprowadzaniem dokumentów księgowych za lata ubiegłe. Cena każdorazowo uzgadniania jest indywidualnie.

Natomiast kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa wynosi 20 zł netto za każdego pracownika. W przypadku zawarcia umowy na świadczenie usług księgowych obsługa kadrowo-płacowa do 5 pracowników mieści się w cenie księgowości, a powyżej 5 pracowników wynosi 20 zł netto za każdego pracownika.

Nasza obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

 • usługi płacowe dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym przygotowywanie szczegółowych list płac
 • usługi kadrowe wobec pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, obejmujące:
  • przygotowanie umów o pracę oraz świadectw pracy;
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz zaświadczeń o wysokości dochodów na życzenie pracownika;
  • przygotowanie dokumentacji kadrowo-płacowej; 
 • Przygotowanie deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS;
 • Przygotowanie dokumentów płatniczych do ZUS dla pracowników i osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne;
 • Przygotowanie rocznej deklaracji PIT-11 pracownika wraz z dokumentacją, obejmującą roczne dochody;
 • Przygotowanie dodatkowej dokumentacji takiej jak raporty o stanie wykorzystania urlopów, korespondencja z komornikiem, deklaracje składane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), etc.

Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami.

 

Firma na Cyprze

Myślisz o założeniu firmy na Cyprze?

Naszym klientom chętnie pomagamy w stworzeniu odpowiedniej infrastruktury przedsiębiorstwa, zapewniając odpowiednie elementy tzw. substancji ekonomicznej (powierzchnie biurową albo osobny lokal, wykwalifikowany personel, status pracodawcy i rejestrację personelu w cypryjskim odpowiedniku ZUS’u, obsługę księgową na Cyprze, operatywne konto w lokalnym banku, cypryjski adres e-mail, stronę internetową, numer telefonu i faxu).

Główna kwestia związana z prowadzeniem fizycznego biura na Cyprze dotyczy potencjalnego wzrostu kosztów utrzymania spółki cypryjskiej. Wydatki te mogą być jednak zminimalizowane na wiele różnych sposobów, a tzw. substancja ekonomiczna na Cyprze zabezpiecza od potencjalnych ryzyk podatkowych w innym kraju (np. w Polsce). Ceny usług uzgadniane są indywidualnie.

Usługi są świadczone zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami.

 

Skup opłaconych faktur

Tak jak pisaliśmy na wstępnie, chętnie kupimy od Ciebie zapłacone już faktury VAT wystawione maksymalnie do 20 miesięcy wstecz na rzecz Twoich kontrahentów. Dla nas istotne jest, że płatność należności z danych faktur nastąpiła po upływie terminu płatności tychże faktur. Zależy nam tylko na fakturach VAT wystawionych na rzecz przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek, spółdzielni itd.). Nie interesują nas faktury wystawione na rzecz konsumentów. Za każdą jedną fakturę płacimy do 50 zł.

Zastanawiasz się dlaczego kupujemy zapłacone już faktury VAT? Wyjaśniamy, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, tj. od dnia od którego dana wierzytelność stała się wymagalna, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. w świetle powyższego, jeżeli Twój kontrahent zapłacił Tobie (lub jeszcze nie zapłacił w ogóle) przysługującą Ci należność z wystawionej przez Ciebie faktury VAT po terminie, przysługuje Ci od niego z mocy prawa dodatkowo 40 euro obliczone zgodnie z powyższą zasadą. Kontrahenci z reguły nie respektują powyższej zasady i nie płacą bądź nie chcą płacić. Podobnie sami wierzyciele nie korzystają z przysługującego im uprawnienia, bowiem obawiają się utraty klienta. My skupujemy ww. faktury bowiem potrafimy to wykorzystać, a zarządzany przez nas kapitał pozwala na wygenerowanie dodatkowego zysku.

Jeżeli chciałbyś z każdej faktury zapłaconej po terminie (bądź jeszcze nie zapłaconej) uzyskać odszkodowanie za opóźnienie w zapłacie, możemy Ci pomóc na dwa sposoby. Mianowicie, albo odkupimy od Ciebie zapłacone faktury VAT i od razu dostaniesz część swojego odszkodowania, a my w swoim imieniu zajmiemy się windykacją, albo udzielisz nam pełnomocnictwa i w Twoim imieniu doprowadzimy, że dany kontrahent powyższą kwotę zapłaci. Jeżeli udzielisz na pełnomocnictwa to także pomożemy Ci także odzyskać należności z niezapłaconych faktur.

Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami.