J&A

Strategia
Zabezpieczenie
Transparentność


ROZPOCZNIJ
J&A Corporate Advisory Sp. z o.o.
  hello@corporateadvisory.pl
  516 858 181      531 901 103

NAPISZ DO NAS


Twoja wiadmość została wysłana.

J&A KONTAKT

 

J&A Corporate Advisory Sp. z o.o.
Aleja Wolności 14/1
34-300 Żywiec

NIP: 5532544499
KRS: 0000708455

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 8.400,00 PLN

  hello@corporateadvisory.pl
KWESTIONARIUSZ POD OFERTĘ INDYWIDUALNĄ

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ

 
WYŚLIJ KWESTIONARIUSZ